NoroGard R800 Satsmaskin för Betning och Pelletering

NOROGARD R800 SATSBETARE

NoroGard R800 står för en lättmanövrerad betningsmaskin, designad för komplexa behandlingar med en kapacitet på 15 ton i timmen. Betningsmaskinen kommer med en rad alternativ för att anpassa maskinen efter dina behov för pelletering och behandling. 

Designad för komplexa behandlingar för att möta höga krav kring appliceringskvalitet, tillförlitlighet, operatörssäkerhet och ekonomi. Utrustad att möta dina behov för beredning, behandling och pelletering av utsäde med minimum diameter på 2 mm. Lättmanövrerad och kontrollerad genom ett automatiskt PLC system.

Den integrerade vågen tillåter dig att variera storleken på varje sats. Maximala kapaciteten, baserat på vete med en hektoliter vikt på 85 kg, och mixning 15 sekunder per sats, är 15 ton i timmen.

NoroGards satsbehandlingsmaskiner är ditt uppenbara val när du är i behov av en mer komples behandlingsprocess såsom pelletering, applicering av separata lager med torkning emellan, och för små frön, till exempel grönsaksfrön.

Kontrollsystem med manuell kalibrering genomförs genom att pumpa behandlingsvätskorna till ett separat mätglas inom ett stängt system. När inställningar och kalibreringar är utförda, arbetar maskinen kontinuerligt. Det är även möjligt att få att mer sofistikerat övervakningssystem med en större pekskärm. Genom att lägga till NoroGard ULD Kontrollsystem får du automatisk kalibrering av dosering för både vätskor och pulver, och kontinuerlig kontroll av doseringsnivåer.

NoroGard R800 kontrollsystem består av ett GSM modem för koppling till NoroGards service och support och/eller anslutning från en valfri enhet, såsom mobiltelefon, surfplatta eller dator för övervakning av arbetet. All internettrafik är gratis under garantitiden, därefter är alternativen att fortsätta supporten, eller självständighet.

Behandling såväl som maskinens hantering av behandlingsvätska, från tank till behandling, sker inom ett stängt system. Maximala satsstorleken är 80 liter utsäde. Du har alternativet att lägga till upp mot 10 separata doseringssystem för flytande vätskor, göra justeringar, och manövrera från en pekskärm med display. Alla viktiga delar är lättillgängliga för rengöring och service vilket gör att R800 snabbt är igång igen efter rengöring. Enkel rengöring förebygger uppbyggnad av kemikalier i maskinen.

Med moderna, komplexa behandlingar tillåter R800 dig att utföra jämn applicering på små satser utan stora utgifter och med korrekt behandling av varje individuellt frö.

NoroGard R800 är godkänd för Europeiska CE certifieringen för operatörssäkerhet.

Alternativ för kontrollsystem: 

• Manuell kalibrering, Schneider PLC och NoroGard kontrollprogram med recepthantering.

eller

• R800 ULD, automatisk kalibrering med kontinuerlig flödeskontroll. Schneider PLC och NoroGard kontrollprogram och recepthantering.

Alternativ för tillägg: 

• Upp till tio separata doseringssystem.

• Appliceringssystem för pulver.

• Lufttorkningssystem.

• Skrivare för utskrift av statistik.

• För-mixstation.

• Fjärrkontroll bestående av pekskärm med display och handtag för start/stopp. Rekommenderas att skåpet placeras vid uppfyllnadsstationen.

• Varierad hastighet för rotor och spridarkopp.