Hållbarhet

NoroGard grundades av en gammal smed som visste precis hur man sparar på kronorna, och vi arbetar fortfarande enligt hans filosofi. Vi är noga med att inte överspendera på material, och våra tekniker är noggranna med att inte låta material gå till spillo. Vi bygger våran verksamhet på relationer, och använder oss av lokala leverantörer. Eftersom vi inte överkonsumerar, så sparar vi både pengar, resurser och miljön. 

NoroGards betningsmaskiner är kompakta och arbetar inom ett stängt system. Detta eliminerar inte bara risken för läckage, det minimerar också utsläppet av damm vilket gynnar såväl operatörens hälsa som miljön. Genom att använda en sofistikerad betningsmaskin försäkrar du dig om applikation av hög kvalitet och precis doseringsgrad. Det innebär att du kan använda dig av extremt låg applikationsgrad, med låg tolerans och flödeskontroll. Våra maskiner kan dosera så lite som 50 milliliter på 100 kilogram utsäde. Det har stor påverkan på både vinst och avkastning. Dessutom bidrar metoden till en bättre miljö då du slipper överkonsumera produkt och vatten i hopp om jämn applicering. Betningsmaskinernas kompakta design innebär också att den består av färre rörliga delar vilket underlättar städning och användning av maskinen där operatörens risk för skador elimineras. Dess smidiga design gör också att mindre förorenat vatten kommer ut i grundvattensystemet.

Alla NoroGard maskiner är byggda för att hålla i över 20 år vilket innebär att alla dess miljöfördelar dessutom innebär en långvarig investering. Alltså kan du vara både vinstdrivande och miljövänlig!